ادبی ، فرهنگي ، عرفاني
  قصیده اوحدی مراغه ای
 قصیده اوحدی مراغه ای


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴  |
 جام گیتی نمای دل- قصیده اوحدی مراغه ای
جام گیتی نمای دل- قصیده اوحدی مراغه ای


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴  |
 صهبای عشق- غزل مشتاق اصفهانی
صهبای عشق- غزل مشتاق اصفهانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳  |
 خانه ی دل- غزل مشتاق اصفهانی
خانه ی دل- غزل مشتاق اصفهانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳  |
 اشعار تعلیمی و اخلاقی از شعرای سبک هندی
اشعار تعلیمی و اخلاقی از شعرای سبک هندی

 

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳  |
 یاران را چه شد- غزل مشتاق اصفهانی
یاران را چه شد- غزل مشتاق اصفهانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳  |
 وارسته - میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی
وارسته - میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۳  |
 این نیز بگذرد- حاج ملا هادی سبزواری
این نیز بگذرد- حاج ملا هادی سبزواری


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۳  |
 شعر ترکی مناظره عزرائیل و مریض- استاد کریمی مراغه ای
شعر ترکی مناظره عزرائیل و مریض- استاد کریمی مراغه ای


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳  |
 غزل - قصیده ای شیوا از مرحوم تقی دانش
غزل - قصیده ای شیوا از مرحوم تقی دانش


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳  |
 
 
 
بالا