ادبی ، فرهنگي ، عرفاني
 ابیات ناب واعظ قزوینی
ابیات ناب واعظ قزوینی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه شانزدهم شهریور 1393  |
 هنجار گریزی معنایی در سبک هندی(با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی)
هنجار گریزی معنایی در سبک هندی(با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393  |
 مخلص کاشانی
مخلص کاشانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393  |
 غزل میرزا محمد باقر حسینی( از شعرای معروف سبک هندی و دوره صفوی)
غزل میرزا محمد باقر حسینی( از شعرای معروف سبک هندی و دوره صفوی)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در شنبه بیست و پنجم مرداد 1393  |
 غمنامه ی دل- شعری در رثای مولی الموحدین حضرت علی (ع)
غمنامه ی دل- شعری در رثای مولی الموحدین حضرت علی (ع)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393  |
 تضاد معانی و مضامین در شعر بیدل دهلوی
تضاد معانی و مضامین در شعر بیدل دهلوی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393  |
 غزل واعظ قزوینی
غزل واعظ قزوینی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در جمعه بیستم تیر 1393  |
 غزل واعظ قزوینی
غزل واعظ قزوینی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در جمعه سیزدهم تیر 1393  |
 غزل کمال الدین حسین خوارزمی
غزل کمال الدین حسین خوارزمی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه نهم تیر 1393  |
 غزل واعظ قزوینی
غزل واعظ قزوینی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه نهم تیر 1393  |
 
 
 
بالا