ادبی ، فرهنگي ، عرفاني
 شعر ترکی مناظره عزرائیل و مریض- استاد کریمی مراغه ای
شعر ترکی مناظره عزرائیل و مریض- استاد کریمی مراغه ای


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393  |
 غزل - قصیده ای شیوا از مرحوم تقی دانش
غزل - قصیده ای شیوا از مرحوم تقی دانش


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه چهاردهم آبان 1393  |
 افسر عشق- غرل حاج ملا هادی سبزواری(اسرار)
افسر عشق- غرل حاج ملا هادی سبزواری(اسرار)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در سه شنبه سیزدهم آبان 1393  |
 آیینه ی جان- غزل تقی دانش(مستشار اعظم)
آیینه ی جان- غزل تقی دانش(مستشار اعظم)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در سه شنبه سیزدهم آبان 1393  |
 غزل تقی دانش(مستشار اعظم)
غزل تقی دانش(مستشار اعظم)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه نهم مهر 1393  |
 غزل صائب تبریزی- روزگار
غزل صائب تبریزی- روزگار


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در پنجشنبه سوم مهر 1393  |
 شعر استاد رحیم معینی کرمانشاهی
شعر استاد رحیم معینی کرمانشاهی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه سی ام شهریور 1393  |
 شعر رحیم معینی کرمانشاهی- این خلق

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در شنبه بیست و نهم شهریور 1393  |
 ابیات ناب واعظ قزوینی
ابیات ناب واعظ قزوینی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه شانزدهم شهریور 1393  |
 هنجار گریزی معنایی در سبک هندی(با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی)
هنجار گریزی معنایی در سبک هندی(با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393  |
 
 
 
بالا