ادبی ، فرهنگي ، عرفاني
 اشعار تعلیمی و اخلاقی از شعرای سبک هندی
اشعار تعلیمی و اخلاقی از شعرای سبک هندی

 

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳  |
 یاران را چه شد- غزل مشتاق اصفهانی
یاران را چه شد- غزل مشتاق اصفهانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳  |
 وارسته - میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی
وارسته - میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۳  |
 این نیز بگذرد- حاج ملا هادی سبزواری
این نیز بگذرد- حاج ملا هادی سبزواری


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۳  |
 شعر ترکی مناظره عزرائیل و مریض- استاد کریمی مراغه ای
شعر ترکی مناظره عزرائیل و مریض- استاد کریمی مراغه ای


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳  |
 غزل - قصیده ای شیوا از مرحوم تقی دانش
غزل - قصیده ای شیوا از مرحوم تقی دانش


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳  |
 افسر عشق- غرل حاج ملا هادی سبزواری(اسرار)
افسر عشق- غرل حاج ملا هادی سبزواری(اسرار)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳  |
 آیینه ی جان- غزل تقی دانش(مستشار اعظم)
آیینه ی جان- غزل تقی دانش(مستشار اعظم)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳  |
 غزل تقی دانش(مستشار اعظم)
غزل تقی دانش(مستشار اعظم)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳  |
 غزل صائب تبریزی- روزگار
غزل صائب تبریزی- روزگار


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط رجب توحیدیان در پنجشنبه سوم مهر ۱۳۹۳  |
 
 
 
بالا